Aglaktuq

Inspirerade av de oberoende skivbolagens gör-det-själv-kultur och den tekniska utvecklingen av bokmediet vill Aglaktuq vara ett nytt alternativ i en bokbransch som urvattnats av monopoltendenser och kortsiktighet. Förlaget jobbar efter följande idéer:

# Dagens teknik möjliggör olika typer av publicering, vilket öppnar upp för nya vägar för författare att nå läsare. Vi vill skjuta beslutet om vem som ska bli läst närmare läsaren.

# Teknikbäraren är sekundär – det intressanta är texten och dess tillgänglighet. Därför ska Aglaktuqs böcker finnas på varje möjlig plattform – bok, dator, iPhone, iPad, läsplattor. I samma stund vi ger ut böckerna är de sökbara på Google Books och finns som pappersböcker, e-böcker och talböcker.

# Från den gamla förlagsbranschen tar vi med oss ett tydligt varumärke, externa textredaktörer, en visuell profil skapad av professionella formgivare samt traditionell marknadsföring mot branschorgan och äldre mediekanaler. Detta kombinerar vi med full konstnärlig kontroll över utgivningen, korta pressläggningar, ökad tillgänglighet på nya läsplattformar och viral marknadsföring.

Medarbetare:

Anna Vogel, språkforskare och författare. Arbetar som forskare i nordiska språk vid Stockholms Universitet och doktorerade 2004 med en avhandling om svenska dimensionsadjektiv. Hennes intresseområden är bland andra semantik, kognitiv lingvistik, socialkonstruktivism, språk och kön. Just nu arbetar hon med ett forskningsprojekt om laddade ord. 1995 kom hon ut med biografin Min farfar Ingmar Ström på Bonniers förlag. Den ryska sjalen är Annas skönlitterära debut.
anna@aglaktuq.se

Karin Ström, artist, författare och journalist. Debuterade 1997 med romanen Bensin på Leander Malmstens förlag, följd av Feber 2000. Efter en EP på det amerikanska skivbolaget Nettwerk 2004 startade hon sin egen skivetikett Datadamen Records, som senast släppte albumet Fantomhalvan. Som journalist debuterade Karin 1996 i Svenska Dagbladet och har skrivit för tidningen sedan dess.
karin@aglaktuq.se

Agnes Stenqvist, grafisk designer och illustratör. Utbildad på Forsbergs Skola i Stockholm och Danmarks Designskole i Köpenhamn. Bor i Stockholm och frilansar från eget företag sedan 2001.
agnes@aglaktuq.se