Andra recensionen av Eva Ströms ny ...

Andra recensionen av Eva Ströms nyöversättning av Anne på Grönkulla är här!

april 26, 2022

Tine Billing skriver i BTJ-häftet nr 10, 2022 att ”för den som ännu inte inte läst Anne på Grönkulla, eller tidigare har läst den, vare sig man är barn eller vuxen, ger denna version en njutbar läsupplevelse”. Billing tar också upp Eva Ströms efterord, som Billing menar ger god information om bakgrunden och kunskap om L.M. Montgomerys liv. Även omslagets lyfts fram , och Billing ser hur den allvarligt blickande Anne anger att hennes mer känsliga och inåtvända sidor framhävs.