Författare

Gunilla Almström Persson

Gunilla Almström Persson är forskare och lärare i svenska och retorik vid Stockholms universitet. Hennes senaste forskning handlar om politisk påverkan genom samtal, berättelse och myter. Gunilla är sedan 20 år tillbaka också konsult och coach i praktisk retorik för företag och organisationer, se vidare www.gunillapersson.se.

Bibliografi:

Språk i samspel. Retorik för pedagoger (Aglaktuq 2016)

Perspektiv i polisprotokoll (Stockholms universitet 2009)

Vendela Blomström

Vendela Blomström (född 1976) är universitetsadjunkt och studierektor på Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Hon undervisar i retorik, svenska för andraspråkstalare, akademisk språkfärdighet samt inom lärarutbildningen. Tidigare har hon arbetat i grundskolan, inom vuxenutbildningen samt på teaterskolan Miniteatern där hon även har gått Lilla Studions teaterutbildning. Vendela har akademisk utbildning i retorik, svenska, svenska som andraspråk, pedagogik, ledarskap, vuxenpedagogik, teatervetenskap och drama. Hon är läromedelsförfattare och frilansar även som föreläsare, textredaktör och läromedelsgranskare. Språk i samspel är hennes fjärde lärobok.

Bibliografi:

Språk i samspel. Retorik för pedagoger (Aglaktuq 2016)

Akademiskt läsande och skrivande (Studentlitteratur 2015)

Svenska impulser: En handbok i retorik (Sanoma Utbildning 2015)

Muntlig interaktion i akademiska sammanhang (Studentlitteratur 2014)

Alberte Bremberg

Alberte Bremberg är född 1970 och frilansar som journalist och översättare med nordisk inriktning. Hon har gått Biskops Arnös skrivarskola och har även studerat filmvetenskap och journalistik. På alberteb.blogspot.se publicerar hon krönikor av friare karaktär. Tidebok är hennes skönlitterära debut.

Bibliografi:

Tidebok (Aglaktuq 2013)

I den nordiska litteraturens tjänst (antologi, red Alberte Bremberg och Beate Grimsrud, Pequod Press 2011)

Geir Gulliksen

Geir Gulliksen, född 1963, är en av Nordens mest uppmärksammade författare. För Berättelse om ett äktenskap blev han nominerad till Nordiska Rådets litteraturpris. I sitt hemland Norge har han gett ut en rad diktsamlingar, romaner och essäer. Han har också skrivit dramatik. Gulliksen arbetar på Oktober förlag och fungerar där som förläggare för bl.a. Karl Ove Knausgård.

Bibliografi, till svenska översatta verk:

Vuxna dikter, översättning Stewe Claeson (Ellerströms 2022)

Bli snäll igen, översättning Cilla Nauman (Wahlström & Widstrand 2021)

Se på oss nu, översättning Urban Andersson (Wahlström & Widstrand 2018)

JE SUS (eller hur ska man leva), översättning Eva Ström (Aglaktuq 2016)

Berättelse om ett äktenskap, översättning Urban Andersson (Weyler 2016)

L.M. Montgomery

Lucy Maud Montgomery föddes 1874 på Prince Edward Island i Kanada och dog 1942. Anne of Green Gables kom 1908 och översattes redan 1909 av Karin Jensen i en omtyckt men något förkortad och tillrättalagd version. Anne of Green Gables gjorde i ett slag sin författarinna världsberömd, men för Montgomery kändes Annes popularitet ibland som en börda. Förläggarna ville ha uppföljare, och hon hamnade även i en sårig tvist med sitt förlag. Hon blev dock en produktiv och uppburen författarinna och hade fullt upp i sin roll som prästfru och tvåbarnsmor. Livet bar dock på många svårigheter. För drygt tio år sedan framkom att Lucy Maud Montgomery, som av många sågs som en idylliker, av allt att döma begått självmord vid 67 års ålder. Efterlevande barnbarn publicerade uppgiften för att lätta på tabut kring psykisk sjukdom. (Texten är ett bearbetat utdrag ur Eva Ströms efterord till nyöversättningen av Anne på Grönkulla)

Bibliografi i urval, till svenska översatta verk:

Anne på Grönkulla, översättning Eva Ström (Aglaktuq 2022)

Vår vän Anne, översättning Karin Jensen [1910], bearbetning Christina Westman [1994, 2018] (Lind & Co 2018)

Drömmens uppfyllelse, översättning Karin Jensen [1916], bearbetning Christina Westman [1994, 2019] (Lind & Co 2019)

Anne på egen hand, översättning Stina Hergin [1954], bearbetning Christina Westman [1994, 2020] (Lind & Co 2020)

Drömslottet, översättning Karin Jensen [1918], bearbetning Christina Westman [1994, 2019] (Lind & Co 2019)

Anne på Ingleside, översättning Verna Lindberg [1985], bearbetning Christina Westman [2020] (Lind & Co 2020)

Regnbågens dal, översättning Karin Jensen [1927], bearbetning Vibeke Wennerberg [2004] och Christina Westman [1994] (Rabén & Sjögren 2004)

Lilla Marilla, översättning A G:son Söllberg [1928], bearbetning Christina Westman [1994] (Rabén & Sjögren 2004)

Grönkullagrannar. Berättelser från Avonlea, översättning Birger Bjerre [1968], bearbetning Christina Westman (Norstedt 1992)

Emily, översättning Stina Hergin [1955] (En bok för alla 2007)

Emily och hennes vänner, översättare Stina Hergin [1956] (Norstedt 1993)

Emily på egna vägar, översättare Stina Hergin[1957] (Norstedt 1993)

Karin Ström

Karin Ström föddes 1977. 90-talet ägnade hon åt att skriva; två romaner samt krönikor och artiklar, främst i Svenska Dagbladet. 00-talet var i första hand musikens – Karins första fullängdare, En saga om en sten, släpptes 2007, och den andra, Fantomhalvan, i januari 2010. 2017 kom Karins fjärde roman Benitosommar och 2018 kom hennes fjärde fullängdsalbum Till allt som varit dött. 2020 tog Karin läkarexamen. Karin bor på Södermalm i Stockholm och gör just nu AT på Danderyds sjukhus.

Bibliografi:

Audition (Aglaktuq 2012)

Stamtavla (Novellix 2012)

Våld (Aglaktuq 2010)

Feber (LeanderMalmsten 2000)

Bensin (LeanderMalmsten 1996)

Anna Vogel

Anna Vogel är född 1969. Hon har arbetat med språk och gestaltning i olika former: teater, film, TV, radio, dagspress och musik. 2004 tog Anna filosofie doktorsexamen i nordiska språk med inriktning mot semantik, läran om betydelse. Idag är hon docent vid Stockholms universitet.

Bibliografi:

Facklitteratur

Språk i samspel. Retorik för pedagoger (Aglaktuq 2016)

Språkets roll och räckvidd: festskrift till Staffan Hellberg den 18 februari 2007 (festskrift, redigerad av Karin Milles & Anna Vogel, Stockholms universitet 2007)

Swedish dimensional adjectives (Almqvist & Wiksell 2004)

Min farfar Ingmar Ström (Bonniers 1995)

Skönlitteratur

Blodapelsin (Aglaktuq 2014)

Den ryska sjalen (Aglaktuq 2010)

Karolina Wirdenäs

Karolina Wirdenäs är född 1972 och är docent i nordiska språk vid Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat vid Göteborgs och Örebro universitet. Områden som sociolingvistik, samtalsanalys och skolskrivande är de hon ägnat sig åt mest i sin forskning. Tidigare har hon publicerat läromedel inom dessa fält, med fokus på ungdomsspråk, textsamtal och språklig identitetskonstruktion.

Bibliografi:

Språk i samspel. Retorik för pedagoger (Aglaktuq 2016)

Ungdomars argumentation: om argumentationstekniker i gruppsamtal (Göteborgs universitet 2002)