Författare

Gunilla Almström Persson

Gunilla Almström Persson är forskare och lärare i svenska och retorik vid Stockholms universitet. Hennes senaste forskning handlar om politisk påverkan genom samtal, berättelse och myter. Gunilla är sedan 20 år tillbaka också konsult och coach i praktisk retorik för företag och organisationer, se vidare www.gunillapersson.se.

Bibliografi:

Språk i samspel. Retorik för pedagoger (Aglaktuq 2016)
Perspektiv i polisprotokoll (Stockholms universitet 2009)

Vendela Blomström

Vendela Blomström (född 1976) är universitetsadjunkt och studierektor på Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Hon undervisar i retorik, svenska för andraspråkstalare, akademisk språkfärdighet samt inom lärarutbildningen. Tidigare har hon arbetat i grundskolan, inom vuxenutbildningen samt på teaterskolan Miniteatern där hon även har gått Lilla Studions teaterutbildning. Vendela har akademisk utbildning i retorik, svenska, svenska som andraspråk, pedagogik, ledarskap, vuxenpedagogik, teatervetenskap och drama. Hon är läromedelsförfattare och frilansar även som föreläsare, textredaktör och läromedelsgranskare. Språk i samspel är hennes fjärde lärobok.

Bibliografi:

Språk i samspel. Retorik för pedagoger (Aglaktuq 2016)
Akademiskt läsande och skrivande (Studentlitteratur 2015)
Svenska impulser: En handbok i retorik (Sanoma Utbildning 2015)
Muntlig interaktion i akademiska sammanhang (Studentlitteratur 2014)

Alberte Bremberg

Alberte Bremberg är född 1970 och frilansar som journalist och översättare med nordisk inriktning. Hon har gått Biskops Arnös skrivarskola och har även studerat filmvetenskap och journalistik. På alberteb.blogspot.se publicerar hon krönikor av friare karaktär. Tidebok är hennes skönlitterära debut.

Bibliografi:

Tidebok (Aglaktuq 2013)
I den nordiska litteraturens tjänst (antologi, red Alberte Bremberg och Beate Grimsrud, Pequod Press 2011)

Geir Gulliksen

Geir Gulliksen, född 1963, är en av Nordens mest uppmärksammade författare. För Berättelse om ett äktenskap blev han nominerad till Nordiska Rådets litteraturpris. I sitt hemland Norge har han gett ut en rad diktsamlingar, romaner och essäer. Han har också skrivit dramatik. Gulliksen arbetar på Oktober förlag och fungerar där som förläggare för bl.a. Karl Ove Knausgård.

Bibliografi, till svenska översatta verk:

JE SUS (eller hur ska man leva), översättning Eva Ström (Aglaktuq 2016)
Berättelse om ett äktenskap, översättning Urban Andersson (Weyler 2016)
Vuxna dikter, översättning Stewe Claeson (Ellerström 2001)

Karin Ström

Karin Ström föddes 1977. 90-talet ägnade hon åt att skriva; två romaner samt krönikor och artiklar, främst i Svenska Dagbladet. 00-talet var i första hand musikens: Karins första fullängdare, En saga om en sten, släpptes 2007, och den andra, Fantomhalvan, i januari 2010. Karin bor på Södermalm i Stockholm och släpper våren 2017 sin fjärde roman Benitosommar.

Bibliografi:

Audition (Aglaktuq 2012)
Stamtavla (Novellix 2012)
Våld (Aglaktuq 2010)
Feber (LeanderMalmsten 2000)
Bensin (LeanderMalmsten 1996)

Anna Vogel

Anna Vogel är född 1969. Hon har arbetat med språk och gestaltning i olika former: teater, film, TV, radio, dagspress och musik. 2004 tog Anna filosofie doktorsexamen i nordiska språk med inriktning mot semantik, läran om betydelse. Idag arbetar hon som forskare och lärare vid Stockholms universitet.

Bibliografi:

Facklitteratur

Språk i samspel. Retorik för pedagoger (Aglaktuq 2016)
Språkets roll och räckvidd: festskrift till Staffan Hellberg den 18 februari 2007 (festskrift, redigerad av Karin Milles & Anna Vogel, Stockholms universitet 2007)
Swedish dimensional adjectives (Almqvist & Wiksell 2004)
Min farfar Ingmar Ström (Bonniers 1995)

Skönlitteratur

Blodapelsin (Aglaktuq 2014)
Den ryska sjalen (Aglaktuq 2010)

Karolina Wirdenäs

Karolina Wirdenäs är född 1972 och är docent i nordiska språk vid Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat vid Göteborgs och Örebro universitet. Områden som sociolingvistik, samtalsanalys och skolskrivande är de hon ägnat sig åt mest i sin forskning. Tidigare har hon publicerat läromedel inom dessa fält, med fokus på ungdomsspråk, textsamtal och språklig identitetskonstruktion.

Bibliografi:

Språk i samspel. Retorik för pedagoger (Aglaktuq 2016)
Ungdomars argumentation: om argumentationstekniker i gruppsamtal (Göteborgs universitet 2002)