DN lovordar Eva Ströms nyöversät ...

DN lovordar Eva Ströms nyöversättning av Anne på Grönkulla – tredje recensionen är här!

maj 21, 2022

”Eva Ströms översättning är som Anne själv: sprudlande nyfiken, kärleksfull inför vartenda majblomster och mossig däld, lätt dansande genom Avonleas skvallriga damer och Josie Pyes vassa kommentarer.” Så skriver Lotta Olsson i Dagens Nyheter Boklördag 21 maj 2022. I recensionen resonerar Olsson kring hur man som läsare gärna ser på nyöversättningar av älskade klassiker med en viss misstänksamhet. Olsson medger dock att hon kapitulerar: ”Det är så vackert att jag blir bländad, uppslukad på nytt av en bok jag har läst fler gånger än jag kan räkna.” Recensionen avslutas ändå med att Olsson placerar in Eva Ströms nyöversättning från 2022 intill Karin Lidforss Jensens från 1909 i sin bokhylla. ”Man ska behålla lite lojalitet med sina barndomsupplevelser.”