Intervju med författaren Geir Gull ...

Intervju med författaren Geir Gulliksen

februari 18, 2018
Geir Gulliksen
Foto: Baard Henriksen

Vill du berätta om hur arbetet med JE SUS (eller hur ska man leva) startade? Hur fick du idén?
En sommardag satt jag i en skuggig trädgård och läste Markusevangeliet. Tidigare hade alla mina försök att tränga in i den religiösa ideologin slutat med att jag la ifrån mig bibeltexterna. Men den här gången upptäckte jag hur anmärkningsvärt porträttet av Jesusfiguren är; hur omogen och humörsjuk han verkar, hur starkt han önskar att sätta spår efter sig i världen – plötsligt såg jag hur mänsklig han är, och hur intressant han är, i kraft av sina starka motsättningar och olösliga konflikter.

Var det en text som du skrev i ett enda stycke eller redigerade du den mycket?
Jag skrev texten i ett svep sommaren 2013. Det var en poäng för mig att skriva den i ett stycke, jag märkte att jag inte visste vilken genre jag skrev i – var det en kortroman eller var det en experimentell essä? Det var bägge delar, och denna dubbelhet ville jag utnyttja genom att skriva texten sammanhängande, utan stora avbrott. Jag lät texten ta utgångspunkt i en önskan om överskridande, omvälvning, hängivenhet; den typen av emotionella drivkrafter som jag hade identifierat mig med när jag läste Markusevangeliet den där sommardagen.

Hur skulle du säga att JE SUS (eller hur ska man leva) förhåller sig till Berättelse om ett äktenskap?
Jag skrev texten JE SUS (eller hur ska man leva) först, och direkt efter började jag skriva Berättelse om ett äktenskap. Båda har ett emotionellt tryck, de skriver fram ett slags desperation som jag önskade och fortfarande önskar utforska.