Ny lärobok i retorik för pedagoge ...

Ny lärobok i retorik för pedagoger

december 1, 2016

15 december 2016 kommer ”Språk i samspel. Retorik för pedagoger” av Vendela Blomström, Gunilla Almström Persson, Karolina Wirdenäs och Anna Vogel. Boken vänder sig till studenter inom lärarutbildningen, till redan verksamma lärare och pedagoger samt till andra intresserade.

I läroboken introduceras, fördjupas och kombineras två olika perspektiv på språk och samspel i skolans värld, nämligen ett retoriskt perspektiv och ett samtalsperspektiv. Perspektiven syftar till att dels ge en fördjupad syn på olika kommunikativa situationer i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, dels göra läraren medveten om vilka redskap som finns att dra nytta av.

Under arbetets gång har manuset provats ut i undervisningen, och det har förändrats och bearbetats utifrån de synpunkter som studenter och undervisande lärare har lämnat. Några studentröster om boken:

”En bok som väldigt tydligt förklarar och instruerar dig i hur du kan bli en bättre talare.” ”Bra, informativ och relevant för läraryrket.” ”Boken har tydliga exempel och ett språk som inte är tillkrånglat.”

Författarna undervisar på kurser i retorik och muntlig framställning inom lärarprogrammet vid Stockholms universitet. Dessutom är de verksamma som forskare och författare inom retorik, samtal, interaktion i lärandesituationer och mönster för text och tal.

ISBN tryckt bok: 978-91-639-2088-2 ISBN e-bok: 978-91-639-2089-9

Boken kommer att säljas i Akademibokhandeln, Adlibris och Bokus. Du kan redan nu förhandsbeställa boken genom att skicka ett e-brev till info@aglaktuq.se.

Författarna "till Språk i samspel"
Från vänster till höger: Vendela Blomström, Gunilla Almström Persson, Karolina Wirdenäs och Anna Vogel.