Ströms översättning av Anne på ...

Ströms översättning av Anne på Grönkulla lovordas i Sydsvenskan

juli 12, 2022

Montgomeryexperten Laura Leden, fil. dr i översättningsvetenskap, skriver i sin essä i Sydsvenskan 7 juli 2022 att läsaren kommer närmare den fantasi- och tankfulla flickan Anne i den nya översättningen av Eva Ström. Likaså får litteraturen, landskapet och Annes djupa relation till naturen den centrala roll som författaren L.M. Montgomery avsåg. Sammanfattningsvis skriver Leden att den nya översättningen ger svenska läsare en möjlighet att lära känna Anne på Grönkulla på djupet och hon avslutar: ”Det är en resa värd att göra.”