Varför skriver Maria Zennström?

Varför skriver Maria Zennström?

mars 29, 2011

Aglaktuq är ett förlag som springer ur skrivlust, och bygger på idén om att inte låta något hejda den. Som en hyllning till skrivlusten presenterar vi därför en blogg där andra författare berättar om varför de skriver – om sin skrivlust, eller kanske sitt skrivberoende.

Bloggen ska pågå i ett år och är utformad som en stafett, där den första författaren väljer nästa. Först ut är Maria Zennström – här ett utdrag från hennes bidrag:

Jag är kanske en översättare, är inte det mitt verkliga kall, en tolk, men en självständig sådan, jag vill tolka som jag finner det bäst, mest effektfullt, jag vill slå mynt av gränsen och skillnaden mellan kulturerna, jag har en idé om Ryssland som mitt sagoland, en sorts lekstuga för mig, en plats där mina drömmar förverkligas utan ansträngning, eller där jag redan har allt jag behöver.

Bloggen kommer att uppdateras varannan tisdag med start 12 april och ha adressen aglaktuq.se/blogg